image002.jpg

cooltext728731931.jpg

 

 

 

cooltext728733628.jpg

image016.jpg

 

image001.gif Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak: miłość, mądrość, wolność.

image001.gif Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu trzech stanów: uczniów, rodziców i nauczycieli.

image001.gifSzanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych, oryginalności i kreatywnego myślenia.

image001.gif Pielęgnujemy umiejętności dzielenia się emocjami, uwrażliwiamy na uczucia innych ludzi.

image001.gif Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i pozyskiwanie wiedzy przydatnej w pełnieniu różnych odpowiedzialnych ról społecznych.

image001.gif Jesteśmy szkołą otwartą na potrzeby środowiska lokalnego, organizujemy imprezy kulturalne i rekreacyjno – sportowe.

image001.gif Jesteśmy przekonani, że realizacja naszych założeń zapewni satysfakcję, zadowolenie i godny poziom życia.

image017.gif

 

Edukację dzieci prowadzimy według dostosowanych do możliwości ucznia zatwierdzonych programów nauczania.

 

image017.gif

image001.gif Dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oferujemy zajęcia z logopedii, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasach I – III, zajęcia wyrównawcze w klasach IV – VI oraz zajęcia korekty postawy.

image001.gif Będziemy dalej realizować program wychowawczy oraz szkolny program profilaktyki, ze szczególnym nasileniem uwagi na bezpieczeństwo naszych dzieci.

image001.gif W problematyce zdrowotnej chcemy zwrócić uwagę  na zagadnienia ekologiczne.

image001.gif Wychowując dzieci dla przyszłości już od najmłodszych lat chcemy przyzwyczaić je do selektywnego gromadzenia surowców wtórnych. Stąd całoroczna zbiórka makulatury, aluminiowych puszek i baterii oraz coroczny udział we wrześniu w akcji „Sprzątania Świata”.

image001.gif Nasi uczniowie nie są obojętni na potrzeby innych. Od kilku lat współpracujemy z Domem Dziecka z Pleszewa organizując wspólne spotkania na krytej pływalni, pomoc rzeczową z okazji świąt. 

image001.gif Nie jesteśmy obojętni na różne apele o pomoc.

cooltext728515477.png

sg.png

akt.png

kad.png

msz.png

hist.png

pat.png

bibl.png

swiet.png